HIM tribute - Regression @ Metal Sound Festival

HIM tribute bend – Regression – na Metal Sound festivalu u Dangubi!

Razglasi ovaj događaj! Eksportuj u kalendar

Izmeni podatke o događaju

Planiraju posetu (1)

Želiš da dodaš nešto? Prijavi se ili otvori nalog.

HIM tribute - Regression @ Metal Sound Festival, Danguba, Beograd

Ostali događaji na ovom mestu

Saznaj više o ovoj lokaciji i pronađi ostale nastupajuće događaje →