Želiš da dodaš nešto? Prijavi se ili otvori nalog.

Kung Fu Panda, Bioskop Arena Cineplex, Novi Sad

Ostali događaji na ovom mestu

  • The Wolfman Bioskop Arena Cineplex, Novi Sad 19. Mart 2010. 20:22
  • Ogledala Bioskop Arena Cineplex, Novi Sad 06. Novembar 2008. 21:45
  • Turneja Bioskop Arena Cineplex, Novi Sad 06. Novembar 2008. 17:45
  • James Bond - Zrno utehe Bioskop Arena Cineplex, Novi Sad 07. Novembar 2008. 18:00
  • James Bond - Zrno utehe Bioskop Arena Cineplex, Novi Sad 06. Novembar 2008. 17:30

Saznaj više o ovoj lokaciji i pronađi ostale nastupajuće događaje →