FOTOGRAFIJA, otvoren upis škole EYESTAR

Šestomesečna škola fotografije

Program šestomesečnog kursa je podeljen na tri dvomesečna modula.Svaki od tri modula predviđa 16 lekcija u trajanju od 3h po lekciji. Lekcije su bazirane na tehnici i istoriji fotografije, portret-autoportret, akt, reklamnoj i modnoj fotografiji, kao i postprodukciji i praktičnom delu. Akcenat je na ideji da se omogući studentima kontakt sa najmodernijom opremom i mladim predavačima već profesionalno ostvarenim. Zamišljena su i gostovanja mladih afirmisanih umetnika i predavača prvenstveno iz italije ali i regiona.Program će se realizovati u vidu različitih seminara koji ce držati fotografi specijalizovani i dokazani u odredjenoj oblasti. Svaki seminar će biti realizovan u nekoliko faza od upoznavanja same materije, realizacije zadate teme do kritičkog osvrta i vrednovanja projekta od strane predavača.
Tako osmišljen kurs razvija kod studenata senzibilnost, kompetentnost, kritiku i tehniku potrebnu za razvijanje sopstevnog stila i profesionalne afirmacije.
Po završenom kursu studenti sticu diplomu EYESTAR studija, licenciranu i pod supervizijom italijanskog instituta za fotografiju koja pruza mogućnost nastavka školovanja druge godine na Italijanskom institutu za fotografiju u Milanu po povlašćenoj ceni. Zahvaljujući saradnji sa ovim institutom, jedan student dobija stipendiju za drugu godinu školovanja u Milanu koja podrazumeva 50 % nizu cenu školarine.
U toku samog kursa biće organizovana kolektivna izložba kao i samostalne izložbe najboljih polaznika.
Završni ispit je zamišljen ocenjivanjem personalnog portfolija od strane predstavnika IFF- Istituto Italiano di Fotografia.

Modulo A
Tehnika fotografije
Upoznavanje sa studijskom opremom
Portret-Autoportret
Teorija Forme
Osnove modne fotografije

Modulo B
Tehnika fotografije 2
Portret-Autoportret 2
Teorija Forme 2
Moda
Postprodukcija
Uvod u Akt

Modulo 3
Akt
Moda 2
Uvod u Still-Life
Postprodukcija
Portfolio I prezentacija
Stručni Italijanski jezik ( za polaznike na IIF )

Razglasi ovaj događaj! Eksportuj u kalendar

Izmeni podatke o događaju

Novosti o događaju (1) Sve Izmene (1)

  1. eyestar pre oko 7 godine:

    Promena slike.

Želiš da dodaš nešto? Prijavi se ili otvori nalog.

FOTOGRAFIJA, otvoren upis škole EYESTAR, UK Parobrod, Beograd

Ostali događaji na ovom mestu

Saznaj više o ovoj lokaciji i pronađi ostale nastupajuće događaje →