← pogledaj sva mesta 8321 pregleda

Muzej 25. Maj

Muzej 25. Maj, Beograd

Muzej Istorije Jugoslavije

I pored svog naziva, MIJ ne spada u istorijske muzeje u klasičnom smislu, kako zbog načina na koji je nastao, tako i zbog – za sada – modela rada po kojem funkcioniše. I postanak i način rada u protekloj deceniji čine ovaj Muzej jedinstvenom i, po mnogo čemu, vrlo osobenom institucijom kulture.

Samo jezgro Muzeja proizilazi iz „Muzeja 25. maj“, osnovanog 1962. kada su kvalitet, količina, materijalna i emotivna vrednost poklona koje je tadašnji doživotni predsednik Jugoslavije dobijao, ne samo od svojih sunarodnika, već i od mnogih svetskih državnika, iziskivali poseban prostor za smeštaj i kategorizaciju. Nakon Titove smrti, „Muzeju 25 maj“ priključeni su Kuća cveća, Rezidencija, Bilijarnica, Lovačka kuća, Stari muzej, kasnije i Spomen zbirka, a u sastavu Memorijalnog centra bio je i Muzej 4. juli. Tada je čitav kompleks dobio je naziv „Memorijalni centar JBT“.

Oko 200.000 predmeta razvrstano je u 20 zbirki koje su omogućavale posetiocima da vide presek materijalne i duhovne kulture svih republika tadašnje Jugoslavije od najstarijih predmeta sa našeg tla do onih iz druge polovine 20. veka, ali i izuzetno dragocene poklone iz mnogih zemalja sveta.

Spajanjem sa Muzejom Revolucije, muzej je dobio sadašnji naziv, a misija Muzeja trebalo je da bude prikupljanje i objedinjavanje eksponata i arhivskog materijala u cilju zaokruženja istorijskog perioda trajanja Jugoslavije, gde bi pokloni sa drugih geografskih područja, pored svoje materijalne i estetske vrednosti, predstavljali ugled i značaj koji je Jugoslavija imala u periodu bipolarnog sveta.

No, useljavanje Slobodana Miloševića sa porodicom u deo muzejskog kompleksa usporilo je za izvesno vreme rad na stvaranju kompleksnog Muzeja istorije Jugoslavije, čija se nužnost još snažnije ispoljava danas, kada je prestala da postoji i sama Jugoslavija.

Ipak, taj prekid nije sprečio zaposlene u Muzeju da se, uprkos teškoćama, posvete vrlo živoj i aktivnoj izložbenoj delatnosti. Vrata Galerije na Trgu Nikole Pašića i Muzeja 25. maj otvorena su kako domaćim, tako i stranim izlagačima, a oba prostora koriste se i za prikazivanje tematskih izložbi iz bogate riznice Muzeja, koje su vrlo posećene i imaju veliki odjek u kulturnom životu Beograda. Muzej je razvio aktivnu saradnju sa mnogim inostranim muzejima, kao i predstavnicima ambasada u Beogradu koji u njemu prepoznaju aktivnog i predusretljivog saradnika na polju kulturne i umetničke razmene.

Izmeni podatke o ovom mestu

30. Oktobar 2010. 12:00

Kriza - Video radovi … Muzej 25. Maj, Beograd

Video-izložba 30.10-13.11.2010. Otvaranje izložbe: 30.10. 12.00 časova Muzej “25. maj”, Botićeva 6, Beograd Radno vreme: Svakim danom osi…

01. Oktobar 2009. 19:00

50. Oktobarski salon Muzej 25. Maj, Beograd

Oktobarski salon je reprezentativna manifestacija ostvarenja iz oblasti vizuelnih umetnosti u Srbiji. Četvrtak, 1. oktobar 2009. 19:00 Beogradska pre…

05. Decembar 2008. 11:00

Festival nauke 2008 Muzej 25. Maj, Beograd

Po uzoru na slične manifestacije u svetu posvećene popularizaciji nauke, osnovni zadatak Festivala nauke u Beogradu je da poveže i uspostavi komunika…