Zoran Mikan

Zoran M. je bio na 12 dešavanja, dok ih je najavio 9. Sem toga objavio je i 2 novih mesta. Do sada nije imao komentara. Kaže da voli 1 mesto.

Zoran Mikan ima 3 kontakata:

avatar Izdavačka kuća Reč

Izdavačka kuća Reč

nepoznat broj godina, Beograd, Srbija

avatar KetySmile

KetySmile

nepoznat broj godina, Beograd, Srbija

avatar Likovni salon

Likovni salon

U okviru Kulturnog centra Novog Sada se nalazi galerija „Likovni salon KCNS”, koja svoj program već godinama kreira oslanjajući se na izlagačku tradiciju galerijskog prostora, čija je koncepcija zacrtana 1. decembra 1954. godine na „Sastanku za diskusiju o listu i salonu za likovne umetnosti”. Urednički koncept daje stratešku orijentaciju prema problemu iz samog jezika vizuelnih disciplina. Ekspozicije se baziraju na autorima srednje i mlađe generacije otvorenim ka inovativnom i spekulativnom kreativnom činu. Kao autor koncepta i akcentovanog vizuelnog temata, odgovorni urednik likovnog programa, poziva veći broj autora koji čine osnovu programa, a ujedno ostavlja i mogućnost za saradnju drugim autorima da participiraju u programu, shodno projektu. U toku kalendarske godine predviđeno je 25 autorskih izložbi umetnika mlađe i srednje generacije iz zemlje i inostranstva.

64 godina, Novi Sad, Srbija

korisnička slika