Radio AS FM

Radio AS FM je bio na 5 dešavanja, dok ih je najavio 314. Sem toga objavio je i 87 novih mesta. Do sada nije imao komentara. Čekamo da kaže koja su mu omiljena mesta.

  1. Objavio događaj AS FM Party Sombor

  2. Objavio događaj AS FM Party

  3. Objavio događaj AS FM Party

  4. Objavio događaj AS FM Party Vršac

  5. Objavio događaj AS FM Party Kikinda

  6. Objavio događaj AS FM Party Vršac

  7. Objavio događaj AS FM Party

  8. Objavio događaj AS FM Hit godine

  9. Objavio događaj AS FM Vršac

  10. Objavio mesto Discoteque Millenium

korisnička slika