Radio AS FM

Radio AS FM je bio na 5 dešavanja, dok ih je najavio 313. Sem toga objavio je i 86 novih mesta. Do sada nije imao komentara. Čekamo da kaže koja su mu omiljena mesta.

  1. Objavio događaj AS FM Party

  2. Objavio događaj AS FM Party Vršac

  3. Objavio događaj AS FM Party Kikinda

  4. Objavio događaj AS FM Party Vršac

  5. Objavio događaj AS FM Party

  6. Objavio događaj AS FM Hit godine

  7. Objavio događaj AS FM Vršac

  8. Objavio mesto Discoteque Millenium

  9. Objavio događaj AS FM Kikinda

korisnička slika