Radio AS FM

Radio AS FM je bio na 5 dešavanja, dok ih je najavio 315. Sem toga objavio je i 87 novih mesta. Do sada nije imao komentara. Čekamo da kaže koja su mu omiljena mesta.

  1. Objavio mesto Klub Fijaker

  2. Objavio događaj AS FM PARTY

  3. Objavio mesto Bazeni Adica

  4. Objavio događaj AS FM PARTY

  5. Objavio događaj AS FM PARTY

  6. Objavio događaj AS FM PARTY

  7. Objavio mesto Termalni bazeni

  8. Objavio mesto Club M

  9. Bio na AS FM PARTY

korisnička slika