Radio AS FM

Radio AS FM je bio na 5 dešavanja, dok ih je najavio 317. Sem toga objavio je i 88 novih mesta. Do sada nije imao komentara. Čekamo da kaže koja su mu omiljena mesta.

  1. Objavio mesto Night Club Inbox

  2. Objavio događaj AS FM birthday party

  3. Objavio mesto Klub Omladine

  4. Objavio događaj AS FM party Čoka

  5. Objavio događaj AS FM party Ada

  6. Objavio događaj AS FM izbor za hit leta

  7. Objavio događaj AS FM izbor za hit leta

  8. Objavio događaj AS FM izbor za hit leta

korisnička slika