Radio AS FM

Radio AS FM je bio na 5 dešavanja, dok ih je najavio 314. Sem toga objavio je i 87 novih mesta. Do sada nije imao komentara. Čekamo da kaže koja su mu omiljena mesta.

  1. Objavio mesto Selfest

  2. Objavio događaj AS FM pena party Ada

  3. Objavio događaj AS FM party Odžaci

  4. Objavio mesto Gradski bazen

  5. Objavio događaj Žurka AS FM Trčika

  6. Objavio događaj Zurka AS FM subotica

  7. Objavio mesto Engelsova ulica

  8. Objavio događaj Zurka AS FM kikinda

  9. Objavio događaj as fm party ADA

  10. Objavio događaj AS FM Party

korisnička slika