Radio AS FM

Radio AS FM je bio na 5 dešavanja, dok ih je najavio 315. Sem toga objavio je i 87 novih mesta. Do sada nije imao komentara. Čekamo da kaže koja su mu omiljena mesta.

  1. Objavio događaj AS FM Party

  2. Objavio mesto Selfest

  3. Objavio događaj AS FM pena party Ada

  4. Objavio događaj AS FM party Odžaci

  5. Objavio mesto Gradski bazen

  6. Objavio događaj Žurka AS FM Trčika

  7. Objavio događaj Zurka AS FM subotica

  8. Objavio mesto Engelsova ulica

  9. Objavio događaj Zurka AS FM kikinda

  10. Objavio događaj as fm party ADA

korisnička slika