PANDA+ je bila na 66 dešavanja, dok ih je najavila 1. Do sada nije imala komentara. Kaže da voli 9 mesta.

korisnička slika