Tja je bila na 3 dešavanja, dok ih je najavila 4. Sem toga objavila je i 1 novo mesto. Napisala je 1 komentar. Kaže da voli 1 mesto.

korisnička slika